RoMaNs

Restoration of Microbiota in Newborns

Kan bakteriefloran hos kejsarsnittsfödda barn normaliseras?

logo RoMaNs 2.png

Hypotes: Barn som föds med kejsarsnitt får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de som föds vaginalt 

Vi vill undersöka om vi med en kontrollerad intervention kan normalisera koloniseringen av goda bakterier hos barn som föds med kejsarsnitt ​

En grupp barn får mammas bakterier direkt efter förlossningen och en grupp får placebo​

Barn som fötts vaginalt ingår som kontrollgrupp​

Studien genomförs på fem sjukhus runt om i landet.