top of page

RoMaNs

Restoration of Microbiota in Newborns

Kan bakteriefloran hos kejsarsnittsfödda barn normaliseras?

logo RoMaNs 2.png

Vill du vara med? Vi finns på följande orter:
Jönköping: emma.skold@rjl.se
Linköping/Norrköping: cecilia.rostedt@regionostergotland.se
Stockholm: eva.wiberg-itzel@regionstockholm.se
Umeå: erika.figaro@regionvasterbotten.se
Uppsala: maria.norrback@akademiska.se
Örebro: jessica-emilia.mannstrom@regionorebrolan.se
 

Hypotes: Barn som föds med kejsarsnitt får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de som föds vaginalt 

Vi vill undersöka om vi med en kontrollerad intervention kan normalisera koloniseringen av goda bakterier hos barn som föds med kejsarsnitt ​

En grupp barn får mammas bakterier direkt efter förlossningen och en grupp får placebo​.Barn som fötts vaginalt ingår som kontrollgrupp​

Studien genomförs på fem sjukhus runt om i landet. 

Målet är att inkludera 330 barn i studien. I början av 2023 har vi kommit en bra bit men vi behöver fortfarande er hjälp!

 

Tack alla som är med och bidrar!

bottom of page