RoMaNs-studien genomförs på flera orter
Jönköping 
Linköping och Norrköping 
Umeå 
Uppsala 
Örebro

Maria Jenmalm, immunolog,

ansvarig​ i Norrköping, Linköping, Jönköping

maria.jenmalm@liu.se

 

Maria Jonsson, förlossningsläkare,

ansvarig​ i Uppsala

maria.jonsson@akademiska.se

Lars Engstrand, mag-tarm-läkare, övergripande

ansvar för provinsamling, Karolinska institutet

lars.engstrand@ki.se

Christina (Tina) West, barnläkare,

ansvarig​ i Umeå

christina.west@umu.se

Helena Fadl, förlossningsläkareläkare,

ansvarig​ i Örebro

romansorebro@regionorebrolan.se

Emma Fransson, projektkoordinator

emma.fransson@ki.se