top of page

Kvinnor som är väsentligen friska och som antingen föder med planerat kejsarsnitt eller vaginalt kan komma att tillfrågas om deltagande om barnet föds vid något av de deltagande sjukhusen. Om ni tillhör kejsarsnittsgruppen randomiseras ni till aktiv behandling eller placebo. Randomisering (slumpvis fördelning) är en viktig del av studien.

Vill du veta mer, gå till fliken Kontakt och hitta kontaktpersonen på din ort (om du ska föda i Uppsala, Örebro, Jönköping, Linköping (Norrköping) eller Umeå).

I samband med att barnet föds eller på BB tas prover på bakteriefloran (mikrobiomet) bl.a. från huden (mamma och barn), bröstmjölk och barnets avföring  (gäller alla barn i studien, både de födda vaginalt och de med kejsarsnitt)​. Prov tas även från navelsträngen och moderkakan​

Familjen får med kit för senare provtagning i hemmet då barnet är 1 månad, t.ex. salivprov.​

Återbesök på sjukhuset sker vid 6, 12 och 24 månader då barnet får träffa en barnsjuksköterska och ni får besvara frågor om eventuella allergier och lämna fler prover.

Nedanför finns dokument med patientinformation om prover och hantering av data.

romans prover.PNG
bottom of page