Uppföljning av barnet 

1 månad

Som deltagande familj får ni med prover hem från sjukhuset för provtagning hemma vid 1 månad.

  • Försök att ta proverna så nära barnets 1 månadsdag som ni kan

  • Har ni glömt? Ta så snart ni kommer ihåg och skriv ner datum på medföljande blankett.

  • Förvara proverna frysta, tex i en glasslåda och ta med till uppföljningen vid 6 månader. Ta gärna proverna till kliniken i en kylväska eller med kylklampar om ni  har tillgång till det.

 

6, 12 och 24 månader

  • Inför besöken får ni hem en enkät att fylla i samt något prov att ta hemma.

  • På kliniken tas några prover och ett pricktest görs.

  • Barnet bedövas med EMLA inför provtagning.

 

Vad händer om prick-testet är positivt?

Att barnet reagerar och får ett positivt svar (en reaktion) vid pricktest är inte så ovanligt men behöver inte betyda att ert barn är allergiskt.