top of page

Uppföljning av barnet 

1 månad

Som deltagande familj får ni med prover hem från sjukhuset för provtagning hemma vid 1 månad.

  • Försök att ta proverna så nära barnets 1 månadsdag som ni kan

  • Har ni glömt? Ta så snart ni kommer ihåg och skriv ner datum på medföljande blankett.

  • Förvara proverna frysta, tex i en glasslåda och ta med till uppföljningen vid 6 månader. Ta gärna proverna till kliniken i en kylväska eller med kylklampar om ni  har tillgång till det.

 

6, 12 och 24 månader

  • Inför besöken får ni hem en enkät att fylla i samt något prov att ta hemma.

  • På kliniken tas några prover och ett pricktest görs.

  • Barnet bedövas med EMLA inför provtagning.

 

Vad händer om prick-testet är positivt?

Att barnet reagerar och får ett positivt svar (en reaktion) vid pricktest är inte så ovanligt men behöver inte betyda att ert barn är allergiskt. 

bottom of page