top of page
Hur gör jag för att vara med?

Kvinnor som är väsentligen friska och som antingen föder med planerat kejsarsnitt eller vaginalt kan komma att tillfrågas om deltagande om barnet föds vid något av de deltagande sjukhusen.

Kan jag vara med om jag vill vara säker på att mitt barn får mina bakterier vid ett planerat kejsarsnitt?

Nej, du kan inte vara säker på att lottas till aktiv behandling. För att studien ska ge tillräckligt med bevis för om behandlingen faktiskt gör det vi tror – att hjälpa barnets mikrobiom och immunförsvar att mogna – behöver vi göra studien ”blindad” så att varken familjer eller barnsjuksköterskor vet vilka barn som fått aktiv behandling.

Det finns andra sätt att påverka ditt barns mikrobiom som vi inte styr i studien, tex att ge barnet bröstmjölk kan påverka tarmfloran positivt.

Vi har glömt att ta provet och nu är vårt barn mer än 1 månad gammal

Alla kan glömma! Ta gärna proverna så snart det passar. Notera datum på blanketten som följer med. Frys in proverna hemma och ta med vid 6-månadersbesöket.

Vad händer om prick-testet är positivt?

Att barnet reagerar och får ett positivt svar (en reaktion) vid pricktest är inte så ovanligt men behöver inte betyda att ert barn är allergiskt. Om barnet inte reagerat tidigare och det inte finns andra skäl att tro att barnet skulle var allergiskt (så som ärftlighet).

 

En reaktion på pricktesten kan förekomma utan att barnet behöver reagera allergiskt när hen utsätts för det allergiframkallande ämnet.

Vad får vi föräldrar och vårt barn ut av att vara med?

Ert deltagande i RoMaNS är av stort värde för framtida hälsan hos barn som föds med kejsarsnitt. Med er hjälp hoppas vi kunna ta fram ny kunskap om hur sjukvården bäst kan kompensera barn som inte föds vaginalt så att de får en så bra start som möjligt.

Barnet följs upp hos barnsjuksköterska och ni får möjlighet att ställa frågor om eventuella allergier.

Hur hanteras proverna?

Prover som tas från dig eller barnet sparas (oftast frysta) i väntan på att alla prover ska samlas in. Sedan analyserar proverna tillsammans och resultaten presenteras på gruppnivå för barn i de tre olika grupperna.

Undantaget är några prover som tas i början av studien om du ska föda med planerat kejsarsnitt. Då tas några prover som skickas för analyser direkt som ska visa om du har bakterier i floran som gör att du inte kan vara med i studien.

Gör det ont att ta prover?

Nej, de flesta prover är mycket lätta att ta och brukar inte kännas nämnvärt​.

Vid några tillfällen får mamma och bar n lämna blodprov. Bedövning ges vid behov.

Är det krångligt?

Det är liten procedur att lämna alla prover, men ni får instruktioner och det finns sjuksköterskor att ringa för råd och hjälp.

Hur kan studien vara ”blindad” – jag vet ju om jag fött vaginalt?

Barn som fötts vaginalt är med i en referensgrupp för att få en normalgrupp att jämföra med. Det är bara behandling med mammas bakterier eller placebo som är blindat (för kejsarsnittsgruppen).

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Dina provsvar och svar på frågor om barnet och hälsa kodas och hanteras endast av personal i studien. När de sen analyseras presenteras resultat på gruppnivå. T.ex för gruppen barn som är födda vaginalt och inte resultat för enskilda personer eller familjer

Kan jag få veta om mitt barn fick placebo eller bakterier (för barn födda med kejsarsnitt)?

När resultaten är analyserade kan informationen tas fram. Kontakta ansvarig på din studieort.

Kan vi få ut våra provsvar?

Vi kommer inte rutinmässigt att skicka ut provsvar. Svar på pricktest får ni när ni är på mottagningen med barnet.

Om ni önskar få svar på andra prover så kan ni höra av er till studiepersonalen men vi vill poängtera att vi av praktiska skäl inte kommer att analysera proverna direkt efter provtagningen utan det kan för vissa analyser dröja upp till flera år innan proverna analyseras.

Om jag har bestämt mig för att delta, kan jag sedan ångra mig?

Ja, du kan meddela din kontakt i studien om du inte vill lämna fler prover.

Jag äter mediciner, kan jag ändå vara med?

För att få en rättvisande bild av hur barnet koloniseras, studeras barn födda av mammor som är väsentligen friska. Många kvinnor tar mediciner i viss utsträckning, så som smärtstillande eller allergimedicin. Det kan du göra och ändå vara med i studien. Om du fått antibiotika de sista månaderna av graviditeten är det ofta ett hinder för att vara med, eftersom det kan göra att den bakterieflora du normal har, är förändrad.

Jag har fler frågor, hur kan jag kontakta er?

Se under fliken kontakt.

bottom of page