top of page

Syftet med studien är ta reda på om barn som föds med kejsarsnitt och som gnids in med mammans vaginal- och tarmflora får den bakterieflora som liknar den hos vaginalt födda samt om barn som får behandlingen löper mindre risk att utveckla allergi jämfört med kejsarsnittsfödda barn som inte får behandlingen.

Kejsarsnittsfödda barn har i studier visats sig ha ett mikrobiom med större andel hud- och miljörelaterade bakterier jämfört med vaginalt födda barn som huvudsakligen får bakterier från mammans vagina och tarm.

Ett flertal undersökningar har visat ökad risk att utveckla astma och allergi hos barn som fötts med kejsarsnitt. En onaturlig bakterieflora under de månader som immunsystemet utvecklas hos barnet kan ligga bakom allergiutveckling senare i livet.

Tidigare studier har försökt att delvis "återställa" den bakterieflora som barnet normalt möter vid en vaginal förlossning har gjorts på barn som föds med kejsarsnitt.

Bakteriefloran kan troligen påverkas men studierna har varit små och fler studier behövs som också följer upp barnen på längre sikt avseende utveckling av allergi. Innan vården kan rekommendera denna behandling behöver den utvärderas systematiskt.

Därför finns RoMaNs-studien! 

Reportage om studien:

TV4, Malou https://www.tv4.se/efter-tio/klipp/s%C3%A5-p%C3%A5verkas-barnets-immunf%C3%B6rsvar-vid-kejsarsnitt-13298886

Medicinsk Vetenskap https://ki.se/forskning/vilken-roll-spelar-bakterier-vid-en-forlossning

SVT öst https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nyfodda-smorjs-in-med-bajsbakterier  

Dagens medicin https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/barnsjukvard/bakteriebristen-hos-kejsarsnittsfodda-kan-delvis-aterstallas/

bottom of page